دانشجویان و فارغ التحصیلان گرامی جهت بررسی و ثبت دانشنامه خود در سامانه استعلام دانشگاه آزاد، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل کرده و تصاویر مدارک مورد نیاز را با توجه به معیارهای خواسته شده ارسال نمایید.

سامانه درخواست ثبت دانشنامه


عکس پرسنلی*

اسکن دانشنامه*